Projectengineering

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in een aantal segmenten. Die worden op deze site uitgebreid uit de doeken gedaan. Zo helpen wij onze relaties met projectengineering en projectservices. Dat wil zoveel zeggen dat we het geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande een project bij onze klanten uit handen nemen.

Via het online Configure4Me! platform faciliteren we de gehele digitale engineeringsworkflow. Van basic engineering tot maintenance. 

‘Wij hebben een heel strakke benaderwijze richting klanten. Zodat intenties en visie voor beide partijen uiteindelijk duidelijk worden’

Basic Engineering

Bij het verzinnen van de juiste engineerings oplossing is AARTEC Engineering continu in gesprek met haar opdrachtgevers. De vragen die centraal staan om informatie te vergaren bij deze klanten: wat wil je precies en kan er een goede omschrijving gegeven worden van het project. Deze voorbereiding is essentieel. Want dát is de start van optimalisatie.

In de module ProjectDesigner van het Configure4Me! Platform worden alle sensoren, actoren, PLC, ect.. wordt gedocumenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Engineering

Naast het vergaren van de basisgegevens van een project, zet Aartec Engineering graag een extra stap om nog meer te optimaliseren bij hun opdrachtgevers. Zodat er ergens in het proces verbetering optreedt. Dat kan een machine zijn, maar bijvoorbeeld ook een hele afdeling. Kijk je goed en nauwkeurig naar de herinrichting van een afdeling of van een productielijn, dan bespaar je wellicht onderdelen of manuren. Opdrachtgevers moeten optimaal gebruik maken van hun medewerkers en Aartec is bij projecten de aanjager van synergie. Met andere woorden: als system integrator laat Aartec zien hoe elektrotechnische engineering voor industriële toepassingen succesvol kan zijn.

Project Standaardisatie

Om machines, zelfs projecten, beter, sneller en meer te laten produceren zijn artikeldata en brongegevens van de desbetreffende machines nodig. Want alleen daarmee heb je de sleutels in handen om processen te optimaliseren, om werkwijzen te standaardiseren. Alle artikeldocumentatie van onderdelen is bij Aartec in huis. Op deze manier kunnen de engineers veel sneller tot de juiste, meest efficiënte conclusies komen om besturingsinstallaties te bouwen.