Stage / Afstuderen

AARTEC Engineering is altijd op zoek naar technisch talent zoals jij. Als jij het beste uit jezelf wilt halen en geavanceerde besturingen wilt ontwerpen, ondersteunt door uitstekende software en engineers, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Neem contact met ons en we bespreken met jou wat je persoonlijke leerdoelen zijn. Vervolgens stellen we met jou een opdracht samen waarmee jij je leerdoelen kunt realiseren.

Of kies uit een van onderstaande stages.

MBO Elektrotechiek: projecten omzetten

Voor een klant moeten bestaande projecten omgezet worden in een nieuwe standaard. De tekenwijze van de schema’s in de (EPLAN) projecten moet omgezet worden naar een functionele tekenwijze en dienen locatie structuren op juiste wijze toegepast te worden . De kastindelingen moeten omgezet worden van 2D naar 3D (EPLAN ProPanel), waarbij de 3D kastindeling automatisch routeerbaar moet zijn. Als we voor de gebruikte artikelen nog geen 3D informatie hebben (3D model, aansluitbeeld, boorpatroon), dan moeten deze ook aangemaakt worden. Bij deze opdracht wordt je in korte tijd expert in het gebruik van EPLAN Electric P8, EPLAN ProPanel, het EPLAN artikelbeheer en leer je functies en locaties (structuren) herkennen en toepassen. Het beheersen van functionele structuren is ook uitermate handig wanneer je de stap naar (PLC) programmeur wilt maken.

HBO Elektrotechniek: Opstellen schakelkastindeling design rules

Aartec ontwerp besturingen voor veel verschillende soorten machines en installaties voor veel verschillende klanten. De eisen die door onze klanten worden gesteld aan de schakelkastindeling verschillen en we zoeken naar een manier om deze eisen eenvoudig vast te kunnen leggen in het Configure4Me! platform. Deze eisen over hoe een schakelkast ingedeeld moet worden noemen we design rules. Door deze design rules vast te leggen kunnen we vervolgens (3D) schakelkastindelingen genereren in de projecten die we voor klanten ontwerpen.

Je gaat onderzoeken welke eisen er gesteld kunnen worden aan de indeling van een schakelkast en maakt hiervan een verslag. Je adviseert hoe de configurator in het Configure4Me! platform eruit kan komen te zien waarmee deze eisen projectmatig vastgelegd kunnen worden.

HBO ICT: Opdracht structuren visualiseren en bewerken (ICT)

Met het Configure4Me! platform (web front-end) van Aartec kunnen industriële besturingen ontworpen worden. De sensoren en actuatoren en overige besturingscomponenten (controllers, veldverdeler modules, PLC’s) uit de besturing worden vastgelegd. Deze sensoren en actuatoren worden door de andere besturingscomponenten bestuurd (bijvoorbeeld door PLC-racks en veldverdelers). Welke sensoren en actoren door welke besturingscomponenten wordt gestuurd, wordt middels keuzelijsten geconfigureerd. Hierbij ontstaat een besturingsstructuur, die we grafisch willen weergeven. De engineer kan dan zien in een oogopslag zien of het resultaat is zoals bedoeld.

Hetzelfde geldt voor het voeden van alle besturingscomponenten. De gebruiker kan configureren welke voedingsgroepen er zijn en kan hier een verdeling in maken. Vervolgens kunnen de besturingscomponenten aan deze voedingsgroepen toegekend worden. De resulterende voedingsstructuur dient in een boomweergave weergegeven te worden.

Het is jou taak om te onderzoeken welke technieken er zijn om deze besturingsstructuur en voedingsstructuur weer te geven. Vervolgens geef je ons advies over de toe te passen techniek en ga je deze in een testomgeving implementeren. Je zult hierbij C# (.NET) gebruiken en voor het web frontend gebruik je HTML en JavaScript. En uiteraard pas je het MVC ontwerp model toe en voorzie je de code, zoals we met al onze software doen, van commentaar, een unit test en implementatietest. Mocht er dan nog tijd over zijn, dan mag je ook onderzoeken of het mogelijk is om de besturingsstructuur en voedingsstructuur te bewerken door middel van intuïtieve technieken, zoals bijvoorbeeld drag ’n drop.

HBO ICT: Integratie test scripts ontwerpen (Selenium)

Met het Configure4Me! platform (web front-end) van Aartec kunnen industriële besturingen ontworpen worden. Door de toenemende mogelijkheden en groei van het Configure4Me! platform (en daarmee de complexiteit) wordt een integratietest steeds belangrijker. Met een integratietest wordt het samenspel van alle aspecten van MVC ontwerp model geautomatiseerd getest. Wij voeren de integratietests uit met behulp van Selenium.

We willen het aantal tests uitbreiden en verbeteren. Tijdens je opdracht analyseer je welke onderdelen onvoldoende getest worden en geef je ons advies over de eerstvolgende onderdelen die we gaan testen met een integratietest. Vervolgens breng je verschillende use-cases in kaart en ontwerp je scripts om use-cases geautomatiseerd via Selenium te testen.

Optimaliseren user experience functionele ontwerp methodieken ten behoeve van PLC software ontwerp

Met het Configure4Me! platform (web front-end) van Aartec kunnen industriële besturingen ontworpen worden. De sensoren en actuatoren uit de besturing worden vastgelegd. Er is ook een project specifieke functionele samenhang tussen de sensoren en actoren. Zo kan de werking van de motor afhangen van het signaal dat een sensor geeft. Zie hieronder de structurele samenhang.

Bij een functie kan een code en omschrijving benoemd worden en kan ook een state diagram ontworpen worden.

Met behulp van een state diagram kan de gewenste werking van een functie uitstekend beschreven worden. Het voordeel van een state diagram is dat het visueel is en ook voor niet PLC-programmeurs goed te begrijpen is. Een state diagram bevordert de communicatie en samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in een project, zoals de klant, verschillende engineering disciplines en de eindgebruikers. Met andere woorden: in een vroeg stadium wordt de werking van de besturing op visuele en eenduidige manier beschreven.

Hieronder een basic voorbeeld van een state diagram.

We willen de hiervoor beschreven ontwerpmethodiek professionaliseren. Denk hierbij aan:

  • Look & feel / user experience verbeteren

Zelfde stijl als de rest van het platform, intuïtief en ergonomisch / accessible.

  • Hardwarematige interface (signalen) van control equipment automatisch inlezen
  • Interface (variabelen) tussen verschillende functies in de structuur kunnen definiëren

Welke signalen en variabelen (interface) zijn voor boven- of onderliggende functies benaderbaar?

  • Interface in state diagram kunnen refereren

De transities in het state diagram (de pijlen) moeten voorzien worden van voorwaarden. De voorwaarde is een (combinatie van) signaalwaarde(n) / variabelen (interface) en / of het verstrijken van een tijd. Deze exacte voorwaarde van de transitie dient beschreven te kunnen worden middels if-then-else en/of switch-case statements. Indien mogelijk mag dit ook op een meer visuele manier, om het ook voor niet programmeurs begrijpelijk te houden.

  • State diagram look & feel / user experience

Minder knoppen en meer muis en context-menu georiënteerd.

En bij dit alles dient niet vergeten te worden dat bij moet dragen aan ons einddoel: het kunnen genereren van werkende PLC-code voor verschillende PLC-fabrikaten.

HMI schermen genereren voor hardware objecten

Een machine of (proces)installatie bestaat uit sensoren en actoren die bestuurd moeten worden. In het Configure4Me! platform worden alle te besturen sensoren en actoren in kaart gebracht. Vervolgens kan een PLC programmeur een besturingsstructuur ontwerpen, waarmee de verschillende hardware objecten onder bovenliggende functies worden ondergebracht. Zie ook onderstaande afbeelding.

De = objecten zijn PLC-functieblokken die in de fysieke wereld niet bestaan. De overige objecten bestaan per definitie wel in de fysieke wereld, en deze bestaan ook als PLC-functieblok. In bovenstaande afbeelding zijn dit S1 (drukknop), M1 (motor) en B1 (sensor).

Door de fysieke objecten te configureren in Configure4Me! is het resulterende PLC-functieblok voor 100% af te leiden en kan deze dus automatisch gegenereerd worden in de vorm van PLC-code zoals structured text. Deze functionaliteit is reeds door Aartec ontwikkeld en wordt momenteel verder ontwikkeld.

Om het in werking stellen van een machine of installatie te versnellen is het handig dat van ieder fysiek object getest kan worden of het goed aangesloten is en of het volledig werkt. Door de machine in handmatige modus te zetten kan ieder object met behulp van een HMI getest worden. Van een sensor of drukknop kan de huidige waarde getoond worden. Een motor zou in- en uitgeschakeld moeten kunnen worden met behulp van de HMI. De motor behoort dan (optionele) status signalen en de state (afkomstig uit het state diagram) terug te geven, welke op de HMI kunnen worden getoond.

Dezelfde HMI schermen kunnen in automatisch bedrijf gebruikt worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de mogelijkheid om een actor (zoals een motor) handmatig te bedienen uit te schakelen, deze signalen komen dan immers van bovenliggend PLC-functieblok. Zo wordt motor M1 in de afbeelding aangestuurd door PLC-functieblok “INV (invoeren)”.

De opdracht

De opdracht is om een voor iedere motor in een project een specifiek HMI scherm te genereren. Alle mogelijke motor configuraties die Configure4Me! kent moeten gegenereerd kunnen worden.

Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:

  • De HMI-schermen moeten gegenereerd kunnen worden voor HMI’s van verschillende fabrikanten zoals Siemens (TIA-portal), Allen Bradly (Automation Studio) en Beckhoff (TwinCAT).
  • De HMI-schermen moeten tijdens de generatieslag gekoppeld worden aan het bijbehorende PLC-functieblok.
  • De ontwikkelde generator dient voorzien te worden van een goede unit test.
  • De ontwikkelde generator moet toekomstig uitgebreid kunnen worden om ook HMI-schermen kunnen genereren voor andere object typen uit het Configure4Me! platform, zoals sensoren en drukknoppen.

De ontwikkelde generator moet volledig geïntegreerd kunnen worden in het Configure4Me! platform.