Efficiency services

Aartec helpt om efficiëntie te verhogen door middel van verschillende diensten. Of het nu gaat om het inrichten (of optimaliseren) van een efficiënt engineering proces, het implementeren van mechatronische (project)structureren, het opzetten van een modulair productconcept of het implementeren van innovatieve technieken in bestaande besturingen, Aartec helpt u verder!

‘Wij helpen u om uw concurrentiepositie te vergroten’

Engineeringsproces optimalisatie

Aartec loopt voorop als het gaat om het innoveren van engineering processen. Ter illustratie: Aartec ontwerpt schakelkasten als sinds 2012 in een 3D omgeving is toen ook begonnen om CNC-machines vanuit dit 3D ontwerp aan te sturen. Voor velen in onze markt is dit anno 2021 een baanbrekende innovatie, voor Aartec is dit echter oud nieuws.

Om deze en ook andere innovaties door te kunnen voeren dienen de engineering processen aangepast en geoptimaliseerd te worden. Cruciaal hierbij is een goed overzicht van de gehele keten: van proces en mechanisch ontwerp tot en met beheer en onderhoud. Alle disciplines dienen goed op elkaar afgestemd te worden en de verschillende software leveranciers leveren producten waarmee het optimale proces ten uitvoer gebracht kan worden. Aartec kan ook ondersteunen bij de implementatie van het geoptimaliseerde engineering proces.

'Aartec is onafhankelijk en geeft u daardoor ook een onafhankelijk en eerlijk advies'

Project structurering

Om een project efficiënt te kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden is, met name voor grote projecten, een geode project structuur van cruciaal belang. Aartec heeft veel ervaring met het toepassen van verschillende structuur aspecten, zoals functie-, locatie- en productstructuren.

Door het toepassen van deze (mechatronische) structuren worden de verschillende disciplines die bij een project betrokken zijn in staat gesteld om goed met elkaar te communiceren en worden misverstanden voorkomen.

Product modularisering

Aartec ziet dat machinebouwers en proces automatiseerders met een betrekkelijk vaste range van oplossingen steeds meer zoeken naar methodes om projecten aan de hand van configureerbare bouwstenen samen te stellen en zo de engineering in een project te verminderen. We zien dat deze modulariserings-trajecten veelal mechanisch (werktuigbouwkundig) geïnitieerd worden. Bij deze discipline is de te realiseren winst vaak groot, maar we zien dat andere disciplines zoals elektrotechniek, pneumatiek en PLC-software niet genoeg betrokken en gehoord worden. Aartec heeft ervaring met het mechatronisch modulariseren en beheerst technieken om met een minimum aan bouwstenen maximale klantgerichtheid te realiseren.

‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig!’

Innovatieve besturingstechnieken

Fabrikanten komen vaak met interessante nieuwe technieken, maar deze toepassen in real-time projecten blijkt vaak lastig en tijdrovend. Aartec heeft veel ervaring met het toepassen van nieuwe technieken en kan u hierbij adviseren en ondersteunen. We hebben goede contacten met veel toonaangevende fabrikanten en leveranciers van componenten en software voor de besturingstechniek.