Projectengineering

Het ontwerp van besturingen wordt door Aartec altijd mechatronisch, dus discipline overschrijdend, uitgevoerd. Als geen ander begrijpen we dat een wijziging aan de besturing voor alle betrokken disciplines gevolgen kunnen hebben. Zo kan de keuze voor een ander onderdeel in de besturing gevolgen hebben voor het mechanisch ontwerp, het (PLC) software ontwerp, het elektrotechnisch ontwerp en / of het pneumatisch ontwerp. Bij dergelijke ingrijpende wijzigingen zullen we altijd overleggen met onze klant en adviseren welke oplossingen optimaal aansluiten bij de eisen die gesteld zijn.

Het resultaat is dat wij samen met onze klant een grensverleggend mechatronisch engineering team vormen, waarmee we innovatie stimuleren.

Het ontwerptraject dat wij volgen is in grofweg in drie stappen onder te verdelen: voorkeuren vastleggen, basic engineering en detail engineering. Dit ontwerptraject is er op gericht om de resulterende besturing in een (geautomatiseerd proces) effectief te kunnen bouwen en installeren. En niet onbelangrijk: wij documenteren dusdanig, dat het onderhouden en beheren van de besturing zo efficiënt mogelijk verloopt. Daar heeft onze klant nog jaren profijt van.

Het Configure4Me! platform ondersteunt hierbij van begin tot eind: van concept tot en met onderhoud en beheer.

Met het web-based Configure4Me! platform ondersteunen we de gehele workflow: van basic engineering tot en met beheer en onderhoud.

Voorkeuren vastleggen

Project overkoepelende voorkeuren kunnen aangeven worden. Denk hierbij aan gewenste taal waarin we documenteren / ontwerpen, stuurspanning, materiaalvoorkeuren, draadkleuren, etc.

Basic Engineering

Vervolgens gaan we samen met onze klant aan de slag met de basic engineering. Samen beslissen we hoe de besturing er in grote lijnen uit moet gaan zien en adviseren we bij het maken van strategisch besturing-keuzes. Zo definiëren we tijdens deze stap bijvoorbeeld welke sensoren en actoren met de besturing verbonden moeten worden, hoeveel PLC-racks we gaan gebruiken, welke onderdelen vanuit welk rack bestuurd worden, hoe alle onderdelen van voedingsspanning voorzien gaan worden, etc.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in een aantal segmenten. Die worden op deze site uitgebreid uit de doeken gedaan. Zo helpen wij onze relaties met projectengineering en projectservices. Dat wil zoveel zeggen dat we het geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande een project bij onze klanten uit handen nemen.

Detail Engineering

Nadat we samen met de klant de grote lijnen in het project hebben uitgezet, kan er gestart worden met het in detail ontwerpen van de besturing. De werkzaamheden bestaan uit het (geautomatiseerd) ontwerpen van detailbesturingen en deze omzetten in besturingschema's (elektrisch en pneumatisch) en kastindelingen (3D) en de PLC-software.

Project realisatie

Nu het ontwerp gereed is kan er gebouwd worden. Wanneer Aartec de engineering in eigen beheer heeft uitgevoerd, dan is het ontwerp tot in het kleinste detail voltooid: iedere klem, draad en label is gedefinieerd. Dit heeft als resultaat dat de schakelkasten in een volledig geautomatiseerd proces gebouwd kunnen worden aan de hand van de output uit het ontwerp. Denk aan CNC- en draadconfectie-bestanden en label-bestanden. Schema’s zijn tijdens het bouwen niet nodig. De schema’s zijn immers geoptimaliseerd om de werking weer te geven, zodat het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk gedaan kan worden.

‘Panelen bouwen zonder schema's in een geautomatiseerd werkproces’